Aktivity projektu

eu + msmt

Plánované jednání Řídícího výboru, pracovních skupin a vzdělávací akce, workshopy, semináře, přednášky....

 realizované v rámci projektu: 

 „Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Mohelnice II

 reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009126

 

Vzdělávací akce si můžete ušít na míru dle potřeby, prosím o vyplnění dotazníku :

pro pedagogy : ZDE   pro veřejnost: ZDE

 


 

Jednání Řídícího výboru a pracovních skupin

 • 20. května 2019 v 14:30 h  Jednání všech PS

Přihlašovací formulář:

Pozvánka:

Zápis: 

 • 10. dubna 2019 v 14:30 h  - Jednání PS pro rovné příležitosti

Pozvánku naleznete: 

Zápis:

 • 29. dubna 2019 v 13 h  - 2. jednání Řídícího výboru

Přihlašovací formulář:

Pozvánka:

Zápis: 

 • 11. února 2019 v 14:30 h -  1. jednání pracovních skupin

Přihlašovací formulář: ZDE

 • 11. února 2019 v 13 h -  1. jednání Řídícího výboru

pozvánku naleznete: ZDE

Přihlašovací formulář : ZDE

Zápis: ZDE

 • 14. ledna 2019 WORKSHOP PRACOVNÍCH SKUPIN MAP MOHELNICKO II

pozvánku naleznete: ZDE

zápis:

 

 

Harmonogram vzdělávacích akcí od ledna 2019 do prosince 2022

 • 6. června 2019 - workshop "Reforma financování regionálního školství od 1.1.2020 a aktuální novely právních předpisů od 1.1.2019"

Lektor:                      Mgr. Pavel Zeman

Termín:                     6. 6. 2019, v 9:00 - 12.00 hod.

Místo konání:         Zasedací místnost Městského úřadu Mohelnice, Nám. Svobody 1, 789 85 Mohelnice

Cílová skupina:      Vedoucí zaměstnanci škol a školských zařízení v ORP Mohelnice

 • 22. května 2019 - "Psychohygiena - jak na stres"

Závazné přihlášky posílejte do 12.5.2019.

Přihlašování je možné na tomto odkazu:https://forms.gle/KNEPtSQt2hHaUM7C8

Kontaktní osoba: Jana Rozsypalová, map@masmohelnicko.cz, tel.: 775 882 859

 • 17. - 18.  května 2019 - přednáška a workshop "Odemykání dětského potenciálu"

pozvánka na přednášku: ZDE

pozvánka na workshop: ZDE

 • 12. dubna 2019 - "Poznej region MAS Mohelnicko III." v rámci "Dne pro volbu povolání"
 • 9. dubna 2019, od 16 h - slavnostní veřejná prezentace projektu Příběhy našich sousedů Mohelnicko

Místo konání:        sál ZUŠ Mohelnice, nám. Svobody 15, Mohelnice

 • 4. dubna 2019 - workshop "Komunikace s konfliktními a náročnými rodiči žáků"

pozvánka na vzdělávací akci: ZDE

Lektor:                  Mgr. et Mgr. Martina Friedlová (trenér, psycholog, kouč)

Termín:                 4. 4. 2019, v 15.00 - 18.00 h

Místo konání:        ZŠ Mlýnská, Mohelnice – místnost hudebna, 1. patro vlevo

Cílová skupina:     učitelé a vedoucí pracovníci MŠ/ZŠ, školských zařízení

 • tv s knihou1leden 2019 - prosince 2019 "Mohelnická čtenářská výzva"

pravidla: ZDE

přihlašovací formulář: ZDE                             přihlašovací formulář pro elektronické vyplnění: ZDE

seznam témat: ZDE

seznam povinné četby: ZDE

soutěžní list: ZDE                                           soutěžní list pro elektronické vyplnění: ZDE