Aktivity projektu

eu + msmt

Plánované jednání Řídícího výboru, pracovních skupin, setkání ředitelů...

 realizované v rámci projektu: 

 „Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Mohelnice II

 reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009126 


 

Jednání Řídícího výboru a pracovních skupin

  • 20. května 2019 v 14:30 h  Jednání všech PS

Pozvánka/Zápis

  • 10. dubna 2019 v 14:30 h  - Jednání PS pro rovné příležitosti

Pozvánka/Zápis

  • 29. dubna 2019 v 13 h  - 2. jednání Řídícího výboru

Pozvánka/Zápis

  • 11. února 2019 v 14:30 h -  1. jednání pracovních skupin

Přihlašovací formulář: ZDE

  • 11. února 2019 v 13 h -  1. jednání Řídícího výboru

pozvánku naleznete: ZDE

Přihlašovací formulář : ZDE

Zápis: ZDE

  • 14. ledna 2019 WORKSHOP PRACOVNÍCH SKUPIN MAP MOHELNICKO II

pozvánku naleznete: ZDE

zápis: