MAP II

eu + msmt 

 „Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Mohelnice II

 reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009126


 

Kontakty na realizační tým MAP Mohelnicko II

Email: map@masmohelnicko.cz

fb stránky: MAP Mohelnicko

 

  • Hlavní manažer projektu

Ing. Aleš Calábek, MBA

 

  • Manažer projektu - administrátor

Bc. Lenka Vlasová

tel: 777 468 999

mail.: vlasova@masmohelnicko.cz

 

  • Koordinátor klíčových aktivit

Mgr. Kateřina Bergová

tel: 775 882 860

mail.: bergova@masmohelnicko.cz

 

  • Koordinátor zpracování MAP a Koordinátor implementace

Mgr. Jana Rozsypalová

tel: +420 775 882 859

mail.: animatormohelnicko@email.cz

 

  • Finanční manažer

Mgr. Ondřej Gardlo

  • Facilitátor/ Mediátor

Mgr. Ondřej Gardlo

  •  Odborný konzultant/expert

doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D. 

  • Analytik

Mgr. Martina Poláchová