Dokumenty MAP II

barevne 

 

 „Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Mohelnice II

 reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009126

V případě zájmu o přeposlání některých dokumentů pište na mail: bergova@masmohelnicko.cz

Seznam zapojených škol do projektu

 


 

 

Strategický rámec MAP Mohelnicko II

Pro účely zajištění souladu podporovaných projektů ve výzvách IROP, OP PPR a OP VVV s prioritami území je dle potřeby vždy zpracován Strategický rámec MAP jako strategická část Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání. Každý projektový záměr musí mít vazbu na některý z cílů MAP, tak bude prokazován soulad projektu s prioritami regionu uvedenými ve Strategickém rámci MAP. Strategický rámec MAP má dočasný charakter a je možné jej aktualizovat při dalším ujasnění priorit a jejich změn v procesu plánování. Ostatní verze SR MAP Mohelnicko naleznete na odkaze: https://www.mmr.cz/cs/Microsites/Uzemni-dimenze/MAP-KAP/Stratigicke_ramce_MAP

 

 Roční Akční plán

Dokument MAP Mohelnicko II

verze schválená dne 26.03.2021

verze schválená dne 27.10.2022

 Reflektivní zprávy zapojených organizací do projektu – výsledkový indikátor 5 08 10

 


 

Materiály z proběhlých akcí z MAP Mohelnicko I

12. 4. 2017 VZDĚLÁVACÍ AKCE „Poznej region MAS Mohelnicko“ v rámci „Dne pro volbu povolání“