2023 - MAP Mohelnicko III

logo eu msmt

Dotace: MŠMT

Název projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Mohelnice III (reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023046)

Doba trvání projektu: leden 2023 - listopad 2023

Celkové náklady projektu: