Aktivity projektu

eu + msmt

Plánované jednání Řídícího výboru, pracovních skupin, setkání ředitelů...

 realizované v rámci projektu: 

 „Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Mohelnice III

reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023046


 

Jednání Řídícího výboru, pracovních skupin, Místních lídrů, ředitelů, veřejné projednávání

07.02.2023 Jednání Řídicího výboru
07.02.2023 Jednání pracovní skupiny pro čtenářskou gramotnost
09.03.2023 Jednání pracovních skupin a místních lídrů
26.04.2023 Jednání pracovních skupin a místních lídrů
23.05.2023 Veřejné projednávání strategie regionálního školství
24.05.2023 Jednání pracovní skupiny pro rovné příležitosti
27.06.2023 Jednání Řídicího výboru_aktualizace SR
27.09.2023 Korespondenční hlasování ŘV
18.10.2023 Jednání pracovních skupin a místních lídrů
15.11.2023 Jednání pracovních skupin a místních lídrů
20.11.2023 Jednání Řídicího výboru
29.11.2023 Korespondenční hlasování ŘV