Výměnný fond pomůcek pro MŠ, ZŠ a ZUŠ v ORP Mohelnice

V rámci aktivity implementace byl vytvořen a průběžně bude doplňován výměnný fond sdílených pomůcek, které mohou využívat základní, mateřské školy a základní umělecké školy v ORP Mohelnice. Pomůcky jsou vybírány na základě již získaných zkušeností pracovními skupinami a řediteli škol.

Náš výměnný fond MAP II zahrnuje:

  1. MŠ pomůcky

  2. ZŠ pomůcky

  3. ZUŠ pomůcky

  4. regionální hry - PEXETRIO, BYSTROZOR, PUZZLE

Výpůjčka se řídí smlouvou, která je uzavřena mezi nositelem projektu a školou. Smlouva vymezuje způsob předání, využívání pomůcek na škole a další práva a povinnosti smluvních stran. Výpůjčka je bezplatná. 

Výpůjčka pomůcek probíhá na základě rezervačního systému. Rezervace probíhá přes google formulář a v přehledu rezervace naleznete tabulku výpůjček.

Podmínky rezervace:

  • dobu výpůjčky přizpůsobit velikosti subjektu (max. měsíc);

  • při velkém zájmu o pomůcku bude platit podmínka 1 druh pomůcky 1krát/škola/kalendářní rok;

  • snažte se plnohodnotně využít pomůcky na dané škole během výpůjční doby. 

V rámci implementační aktivity budou také pořádány workshopy/webináře, na kterých budou vyučující seznámeni s nabídkou, využitím jednotlivých pomůcek a také s dalšími pomůckami. Hlavním cílem je zatraktivnění výuky. Aktuálně workshop proběhne 11. listopadu 2021 v 15:45 h.

Odkaz na WEBOVÝ PORTÁL