Vítejte na webu MAS Mohelnicko

Místní akční skupina Mohelnicko byla založena v roce 2007 a v současné době sdružuje aktuálně 32 členů zastupující soukromý, veřejný i neziskový sektor. Za osm let své existence přinesla MAS Mohelnicko, z.s. prostřednictví programu LEADER ČR, Programu rozvoje venkova a dalších menších grantů do mikroregionu přes 9 mil. Kč.

Prvním větším úspěchem byl v roce 2008 projekt „Ty nejlepší investice podpoří MAS z Mohelnice“, kdy bylo z Programu LEADER obcím, podnikatelům a neziskovým organizacím na jejich rozvojové aktivity přerozděleno 4,23 mil. Kč.


Aktuality

Zobrazit všechny novinky