MAP Mohelnicko IV

EU+MSMT Barevne CMYK

Místní akční plánování na Mohelnicku pokračuje, zapojit se můžete i vy

V lednu 2024 odstartoval na Mohelnicku již 4. projekt s názvem Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Mohelnice IV, zkráceně MAP Mohelnicko IV (reg. č. CZ.02.02.XX/00/23_017/0008296), který bude trvat až do prosince 2025. Volnou formou navazuje na to, kde jsme skončili. Hlavním přínosem realizace projektu MAP je budování a rozvoj udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území. Vzniklá partnerství napomáhají zkvalitňování vzdělávání zejména v místních mateřských a základních školách, ale také k řízenému rozvoji dalších služeb na podporu vzdělávání dětí a mládeže. Obecně podporuje zvyšování kvality vzdělávání na území ORP Mohelnice a porozumění Strategii vzdělávací politiky ČR 2030+, čímž napomáhá její implementaci v území.

O MAP se stará realizační tým (aby projekt běžel, jak má), řídící výbor (rozhoduje a schvaluje) a pracovní skupiny (vymýšlejí konkrétní aktivity atd). Členy pracovních skupin jsou především aktivní pedagogové a místní lídři. V rámci MAP IV jsou ustanoveny nově 3 pracovní skupiny (PS):

• PS pro podporu moderních didaktických forem vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí

• PS Rovné příležitosti

• PS Financování

Další důležitou úlohou projektu MAP je mapovat situaci ve vzdělávání v našem regionu a vytvářet akční plán vzdělávání. Na něm se podílejí všichni ředitelé mateřských a základních škol a školských zařízeních, zřizovatelé těchto škol, pedagogové, ale zapojit se může i veřejnost. Pravidelně se ptáme pedagogů, ředitelů i široké veřejnosti, jak vzdělávání vnímají, kde je potřeba pomoci, podpořit, jakým směrem se chtějí školy na Mohelnicku ubírat. Podle toho potom připravujeme nabídku vzdělávacích seminářů a dalších aktivit. Snažíme se reagovat na moderní trendy ve vzdělávání a poskytnout učitelům podporu, která by pro ně jinak byla méně dostupná. Spolupracujeme s místními organizacemi a spolky jako jsou např. knihovny, spolek STURM, Dům dětí a mládeže, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a samozřejmě s obcemi.

Tímto bychom Vás rádi pozvali na první přednášku o vlivu, rozšíření, možnostech, kladech i záporech působení umělé inteligence ve školním prostředí. Jak lze tuto výzvu využít, s jakými riziky se můžeme při výuce setkat. Změnám se nevyhneme, ale můžeme se na ně připravit. Přijďte načerpat informace, ptát se na to, co vás zajímá, co potřebujete. Přednášku povede Mgr. Vojtěch Hudeček z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Datum a čas konání: pondělí 8.1.2024 od 15:00 do 17:00. Místo realizace: Dům dětí a mládeže Magnet, Spartakiádní 8, Mohelnice 789 85. Cílová skupina: Pedagogičtí pracovníci ZŠ a další zájemci. Přihlašování zde: https://forms.gle/SDMAKHVd96stikdb6

Zajímá vás více informací o průběhu realizace projektu? Rádi byste se seznámili s postupem přípravy místního akčního plánu nebo jen hledáte inspiraci, zajímavosti z oblasti školství nebo informace o vyhlášených dotačních programech?

Navštivte stránky www.masmohelnicko.cz nebo facebookový profil MAP Mohelnicko. Zapojit se můžete také do pracovních skupin či místních lídrů, a to buď jako řádný člen nebo jako host. K projevení zájmu využijte kontaktní e-mailovou adresu map@masmohelnicko.cz.