OPŽP

CZ RO B C

Výzva OPŽP - Realizace ÚSES a protierozní opatření - UKONČENÝ PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ

 

výzva

Kritéria pro hodnocení žádosti

Náklady obvyklých opatření MŽP

Metodika přímých a nepřímých nákladů z oblasti osobních a režijních výdajů v OPŽP 2014-2020

pravidla pro žadatele a příjemce

Standard AOPK SPPK A02 001 Výsadba stromů

Standard AOPK SPPK A02 003 Výsadka ovocných dřevin

Seznam doporučených autochtonních dřevin

Interní postupy MAS Mohelnicko, z.s. pro OPŽP

Pozvánka na informační seminář


 

Výzva OPŽP - Realizace sídelní zeleně - UKONČENÝ PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ

 

Výzva

Kritéria pro hodnocení žádosti

Náklady obvyklých opatření MŽP

Metodika přímých a nepřímých nákladů z oblasti osobních a režijních výdajů v OPŽP 2014-2020

Pravidla pro žadatele a příjemce

Standard AOPK SPPK A02 001 Výsadba stromů

Standard AOPK SPPK A02 003 Výsadba ovocných dřevin

Seznam doporučených autochtonních dřevin

Interní postupy MAS Mohelnicko, z.s. pro OPŽP

Pozvánka na informační seminář

zápis z jednání Rady spolku a seznam projektů doporučených k podpoře