OPŽP

CZ RO B C

Výzva OPŽP - Realizace ÚSES a protierozní opatření

 

výzva

Kritéria pro hodnocení žádosti

Náklady obvyklých opatření MŽP

Metodika přímých a nepřímých nákladů z oblasti osobních a režijních výdajů v OPŽP 2014-2020

pravidla pro žadatele a příjemce

Standard AOPK SPPK A02 001 Výsadba stromů

Standard AOPK SPPK A02 003 Výsadka ovocných dřevin

Seznam doporučených autochtonních dřevin

Interní postupy MAS Mohelnicko, z.s. pro OPŽP

 


 

Výzva OPŽP - Realizace sídelní zeleně

 

Výzva

Kritéria pro hodnocení žádosti

Náklady obvyklých opatření MŽP

Metodika přímých a nepřímých nákladů z oblasti osobních a režijních výdajů v OPŽP 2014-2020

Pravidla pro žadatele a příjemce

Standard AOPK SPPK A02 001 Výsadba stromů

Standard AOPK SPPK A02 003 Výsadba ovocných dřevin

Seznam doporučených autochtonních dřevin

Interní postupy MAS Mohelnicko, z.s. pro OPŽP