IROP

1. výzva IROP - Infrastruktura pro vzdělávání - I. - UKONČENÝ PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ

 

výzva

příloha č. 1 výzvy

Interní postupy MAS Mohelnicko, z.s. - IROP

obecná a specifická pravidla + přílohy

pozvánka na seminář

prezentace z informačního semináře

zápis z jednání Výběrové komise ze dne 11.8.2017

seznam projektů doporučených k podpoře


2. výzva IROP - Kvalita a dostupnost sociálních služeb - I. - UKONČENÝ PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ

 

výzva

příloha č. 1 výzvy

Interní postupy MAS Mohelnicko, z.s. - IROP

obecná a specifická pravidla + přílohy

pozvánka na seminář

prezentace z informačního semináře

zápis z jednání Výběrové komise ze dne 13.10.2017

seznam projektů doporučených k podpoře


3. výzva IROP - Sociální podnikání - UKONČENÝ PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ

 

výzva

příloha č. 1 výzvy

Interní postupy MAS Mohelnicko, z.s. - IROP

obecná a specifická pravidla + přílohy

pozvánka na seminář

prezentace z informačního semináře

zápis z jednání Výběrové komise ze dne 13.10.2017

seznam projektů doporučených k podpoře