výměnný fond pomůcek pro MŠ, ZŠ a ZUŠ v ORP Mohelnice

EU+MSMT Barevne CMYK

Výměnný fond pomůcek pro MŠ, ZŠ a ZUŠ v ORP Mohelnice

V rámci aktivity implementace byl vytvořen a průběžně bude doplňován výměnný fond sdílených pomůcek, které mohou využívat základní, mateřské školy a základní umělecké školy v ORP Mohelnice. Pomůcky jsou vybírány na základě již získaných zkušeností pracovními skupinami a řediteli škol.

 

Náš výměnný fond MAP IV zahrnuje:

  1. MŠ pomůcky

  2. ZŠ pomůcky

  3. ZUŠ pomůcky

  4. regionální hry - PEXETRIO, BYSTROZOR, PUZZLE

Výpůjčka se řídí smlouvou, která je uzavřena mezi nositelem projektu a školou. Smlouva vymezuje způsob předání, využívání pomůcek na škole a další práva a povinnosti smluvních stran. Výpůjčka je bezplatná. 

Výpůjčka pomůcek probíhá na základě rezervačního systému. Rezervace probíhá přes google formulář a v přehledu rezervace naleznete tabulku výpůjček.

Podmínky rezervace:

  • dobu výpůjčky přizpůsobit velikosti subjektu (max. měsíc);

  • při velkém zájmu o pomůcku bude platit podmínka 1 druh pomůcky 1krát/škola/kalendářní rok;

  • snažte se plnohodnotně využít pomůcky na dané škole během výpůjční doby. 

 

Odkaz na WEBOVÝ PORTÁL