2016 - Místní akční plán vzdělávání

MAS Mohelnicko, z.s. je nositelem projektu Místní akční plán vzdělávání (MAP) v ORP Mohelnice.

 

Dotace: MŠMT

Název projektu: Zpracování Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na území ORP Mohelnice (reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000409)

Doba trvání projektu: červen 2016 - květen 2018

Celkové náklady projektu:

publicita

oficiální webové stránky projektu: http://www.mapmohelnicko.cz

Místní akční plán vzdělávání je zaměřen na předškolní a základní vzdělávání, včetně neformálního a zájmového vzdělávání. Cílem místního akčního plánu je dohoda o prioritách vzdělávací politiky v území, tzv. Strategický rámec MAP do roku 2023, dále soubor aktivit, ve kterých se navrhují konkrétní řešení místních problémů v dohodnutých prioritách. Do aktivit naplánovaných v MAP patří i návrh jednoduchých aktivit, které přispějí ke zkvalitnění koordinace a spolupráce v zájmu dětí a žáků, kde jsou nároky na financování velmi malé.

Zapojení škol v území do projektu MAP je podmínka pro splnění podmínek při získávání některých dotací, například projekty financované z IROP musí být bezpodmínečně zapojeni do MAP.