Dokumenty

barevne

 

 „Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Mohelnice III

reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023046

 V případě zájmu o přeposlání některých dokumentů pište na mail: bergova@masmohelnicko.cz


Seznam zapojených škol do projektu

 


 

Strategický rámec MAP Mohelnicko III

Pro účely zajištění souladu podporovaných projektů ve výzvách IROP, OP PPR a OP VVV s prioritami území je dle potřeby vždy zpracován Strategický rámec MAP jako strategická část Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání. Každý projektový záměr musí mít vazbu na některý z cílů MAP, tak bude prokazován soulad projektu s prioritami regionu uvedenými ve Strategickém rámci MAP. Strategický rámec MAP má dočasný charakter a je možné jej aktualizovat při dalším ujasnění priorit a jejich změn v procesu plánování. Ostatní verze SR MAP Mohelnicko naleznete na odkaze: https://www.mmr.cz/cs/microsites/uzemni-dimenze/regionalni-rozvoj/map-kap/strategicke-ramce-map-2021 

  • Aktualizace SR MAP III proběhla k 27. 6. 2023 (viz odkaz výše)
Akční plány na rok 2023
Evaluace 
  • Evaluační designe
  • Návrh evaluační závěrečné zprávy_možnost připomínkovat do konce října 2023 (Vaše připomínky můžete zasílat na email: map@masmohelnicko.cz
  • Závěrečná evaluační zpráva - schválená ŘV dne 29.11.2023

 

Dokument MAP Mohelnicko III

verze schválená dne 29.11.2023 korespondenčním hlasováním ŘV

01 Analytická část

02 Strategická část

03 Implementační část + P01 Akční plány škol

P02 Organizační struktura, včetně popisu rozdělení rolí, povinností a odpovědnosti

P03 Komunikační plán, konzultační proces, P04 Návrh aktualizace priorit, P05 Jednací řád řídícího výboru, P06 Statut Řídícího výboru

 

 

Reflektivní zprávy zapojených organizací do projektu – výsledkový indikátor 5 08 10 - ZDE