Dokumenty

barevne

 

 „Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Mohelnice III

reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023046

 V případě zájmu o přeposlání některých dokumentů pište na mail: bergova@masmohelnicko.cz


Seznam zapojených škol do projektu

 


 

Strategický rámec MAP Mohelnicko III

Pro účely zajištění souladu podporovaných projektů ve výzvách IROP, OP PPR a OP VVV s prioritami území je dle potřeby vždy zpracován Strategický rámec MAP jako strategická část Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání. Každý projektový záměr musí mít vazbu na některý z cílů MAP, tak bude prokazován soulad projektu s prioritami regionu uvedenými ve Strategickém rámci MAP. Strategický rámec MAP má dočasný charakter a je možné jej aktualizovat při dalším ujasnění priorit a jejich změn v procesu plánování. Ostatní verze SR MAP Mohelnicko naleznete na odkaze: https://www.mmr.cz/cs/microsites/uzemni-dimenze/regionalni-rozvoj/map-kap/strategicke-ramce-map-2021 

  • Aktualizace SR MAP III proběhla k 27. 6. 2023 (viz odkaz výše)