PRV

loga PRV

 

9. výzva

Fiche 4

Fiche 7

Interní postupy MAS Mohelnicko, z.s.

Pravidla 19.2.1

Příručka pro zadávání veřejných zakázek

Postup pro doložení formuláře finančního zdraví

Seznam podpořených žadatelů

Formulář pro stanovení ročního pořezu provozovny

Pozvánka na informační seminář

Prezentace z informačního semináře pro žadatele

Seznam přijatých Žádostí o dotaci v rámci 9.výzvy PRV

Seznam vybraných/nevybraných Žádostí o dotaci v rámci 9.výzvy PRV


 

8. vyhlášená výzva

Fiche 1

Fiche 7

Interní postupy MAS Mohelnicko, z.s. - PRV

Pravidla 19.2.1

Příručka pro zadávání veřejných zakázek

Postup pro doložení formuláře finančního zdraví

Seznam podpořených příjemců

Pozvánka na informační seminář

Prezentace z informačního semináře pro žadatele

Seznam přijatých Žádostí o dotaci v rámci 8.výzvy PRV

Seznam vybraných/nevybraných Žádostí o dotaci v rámci 8.výzvy PRV


 

7. vyhlášená výzva

Fiche 1

Fiche 7

Interní postupy MAS Mohelnicko, z.s. - PRV

Pravidla 19.2.1

Příručka pro zadávání veřejných zakázek

Postup pro doložení formuláře finančního zdraví

Seznam podpořených příjemců

Pozvánka na informační seminář

Prezentace z informačního semináře pro žadatele

Seznam přijatých Žádostí o dotaci v rámci 7. výzvy PRV

Seznam vybraných/nevybraných Žádostí o dotace v rámci 7. výzvy PRV


  

6. vyhlášená výzva

Fiche 5

Interní postupy MAS Mohelnicko, z.s. - PRV

Pravidla 19.2.1

Příručka pro zadávání veřejných zakázek

Postup pro doložení formuláře finančního zdraví

Pozvánka na informační seminář pro žadatele

Prezentace z informačního semináře pro žadatele

Seznam přijatých Žádostí o dotaci v rámci 6. výzvy PRV

Seznam vybraných/nevybraných Žádostí o dotace v rámci 6. výzvy PRV


 

5. vyhlášená výzva

Fiche 4

Interní postupy MAS Mohelnicko, z.s. - PRV

Pravidla 19.2.1

Příručka pro zadávání veřejných zakázek

Postup pro doložení formuláře finančního zdraví

Formulář pro stanovení ročního pořezu provozovny

Pozvánka na informační seminář pro žadatele

Prezentace z informačního semináře

Seznam přijatých Žádostí o dotaci v rámci 5. výzvy PRV

Seznam vybraných/nevybraných Žádostí o dotaci v rámci 5. výzvy PRV


 

4. vyhlášená výzva

Fiche 5

Interní postupy MAS Mohelnicko, z.s. - PRV

Pravidla 19.2.1

Příručka pro zadávání veřejných zakázek

Metodika pro výpočet finančního zdraví

Pozvánka na informační seminář pro žadatele

Prezentace z informačního semináře

Seznam přijatých Žádostí o dotaci v rámci 4. výzvy PRV

Seznam vybraných/nevybraných Žádostí o dotaci v rámci 4. výzvy PRV


3. vyhlášená výzva

Fiche 1

Fiche 3

Interní postupy MAS Mohelnicko, z.s. - PRV

Pravidla 19.2.1

Příručka pro zadávání veřejných zakázek

Metodika výpočtu finančního zdraví

Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých a středních podniků

Počet obyvatel v obcích k 1.1.2017, zdroj ČSÚ

Pozvánka na informační seminář pro žadatele

Prezentace z informačního semináře

Návod na vygenerování žádosti o dotaci

Seznam přijatých Žádostí o dotaci v rámci 3.výzvy

Seznam vybraných/nevybraných Žádostí o dotaci v rámci 3. výzvy PRV

 


1. vyhlášená výzva

Fiche 1

Fiche 2

Fiche 4

Interní postupy MAS Mohelnicko, z.s. PRV

Pravidla 19.2.1

Příručka pro zadávání veřejných zakázek

Metodika pro výpočet finančního zdraví 

Pozvánka na informační seminář pro žadatele

Prezentace z informačního semináře

Seznam přijatých žádostí o dotaci v rámci 1. výzvy PRV

Seznam vybraných/nevybraných žádostí o dotaci v rámci 1. výzvy PRV