PRV

loga PRV

 

8. vyhlášená výzva

Fiche 1

Fiche 7

Interní postupy MAS Mohelnicko, z.s. - PRV

Pravidla 19.2.1

Příručka pro zadávání veřejných zakázek

Postup pro doložení formuláře finančního zdraví

Seznam podpořených příjemců

Pozvánka na informační seminář

Prezentace z informačního semináře pro žadatele

Seznam přijatých Žádostí o dotaci v rámci 8.výzvy PRV

Seznam vybraných/nevybraných Žádostí o dotaci v rámci 8.výzvy PRV


 

7. vyhlášená výzva

Fiche 1

Fiche 7

Interní postupy MAS Mohelnicko, z.s. - PRV

Pravidla 19.2.1

Příručka pro zadávání veřejných zakázek

Postup pro doložení formuláře finančního zdraví

Seznam podpořených příjemců

Pozvánka na informační seminář

Prezentace z informačního semináře pro žadatele

Seznam přijatých Žádostí o dotaci v rámci 7. výzvy PRV

Seznam vybraných/nevybraných Žádostí o dotace v rámci 7. výzvy PRV


  

6. vyhlášená výzva

Fiche 5

Interní postupy MAS Mohelnicko, z.s. - PRV

Pravidla 19.2.1

Příručka pro zadávání veřejných zakázek

Postup pro doložení formuláře finančního zdraví

Pozvánka na informační seminář pro žadatele

Prezentace z informačního semináře pro žadatele

Seznam přijatých Žádostí o dotaci v rámci 6. výzvy PRV

Seznam vybraných/nevybraných Žádostí o dotace v rámci 6. výzvy PRV


 

5. vyhlášená výzva

Fiche 4

Interní postupy MAS Mohelnicko, z.s. - PRV

Pravidla 19.2.1

Příručka pro zadávání veřejných zakázek

Postup pro doložení formuláře finančního zdraví

Formulář pro stanovení ročního pořezu provozovny

Pozvánka na informační seminář pro žadatele

Prezentace z informačního semináře

Seznam přijatých Žádostí o dotaci v rámci 5. výzvy PRV

Seznam vybraných/nevybraných Žádostí o dotaci v rámci 5. výzvy PRV


 

4. vyhlášená výzva

Fiche 5

Interní postupy MAS Mohelnicko, z.s. - PRV

Pravidla 19.2.1

Příručka pro zadávání veřejných zakázek

Metodika pro výpočet finančního zdraví

Pozvánka na informační seminář pro žadatele

Prezentace z informačního semináře

Seznam přijatých Žádostí o dotaci v rámci 4. výzvy PRV

Seznam vybraných/nevybraných Žádostí o dotaci v rámci 4. výzvy PRV


3. vyhlášená výzva

Fiche 1

Fiche 3

Interní postupy MAS Mohelnicko, z.s. - PRV

Pravidla 19.2.1

Příručka pro zadávání veřejných zakázek

Metodika výpočtu finančního zdraví

Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých a středních podniků

Počet obyvatel v obcích k 1.1.2017, zdroj ČSÚ

Pozvánka na informační seminář pro žadatele

Prezentace z informačního semináře

Návod na vygenerování žádosti o dotaci

Seznam přijatých Žádostí o dotaci v rámci 3.výzvy

Seznam vybraných/nevybraných Žádostí o dotaci v rámci 3. výzvy PRV

 


1. vyhlášená výzva

Fiche 1

Fiche 2

Fiche 4

Interní postupy MAS Mohelnicko, z.s. PRV

Pravidla 19.2.1

Příručka pro zadávání veřejných zakázek

Metodika pro výpočet finančního zdraví 

Pozvánka na informační seminář pro žadatele

Prezentace z informačního semináře

Seznam přijatých žádostí o dotaci v rámci 1. výzvy PRV

Seznam vybraných/nevybraných žádostí o dotaci v rámci 1. výzvy PRV