OPZ

logo OPZ

 

 

 

Výzva OPZ - Zaměstnanost - II. - UKONČENÝ PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ

výzva

příloha č. 1 - Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

příloha č. 2 - Popis podporovaných aktivit

příloha č. 3 - Etický kodex osoby podílející se na hodnocení a výběru

Stanovy MAS Mohelnicko, z.s.

Jednací řád Výběrové komise MAS Mohelnicko, z.s.

Pozvánka na informační seminář

Prezentace z informačního semináře

zápis z jednání výběrového orgánu (výběrové komise), prezenční listina

Hodnotící tabulka projektu ŠEDOVÁ clean service - Olomoucko, z.ú. 

Hodnotící tabulka projektu Sdružení EDUKOL, zapsaný spolek 

zápis a prezenční listina z jednání rozhodovacího orgánu (Rada spolku)


 

Výzva OPZ - Prorodinná opatření - III. - UKONČENÝ PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ

výzva

příloha č. 1 - Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

příloha č. 2 - Etický kodex osoby podílející se na hodnocení a výběru

Stanovy MAS Mohelnicko, z.s.

Jednací řád Výběrové komise MAS Mohelnicko, z.s.

Pozvánka na informační seminář

Prezentace z informačního semináře

zápis z jednání výběrového orgánu (výběrové komise)prezenční listina

Hodnotící tabulka projektu TJ MEZ Mohelnice z.s.

Hodnotící tabulka projektu Ryzáček, z.s.

Hodnotící tabulka projektu Dobrodružná Morava, z.s.

zápis z jednání rozhodovacího orgánu (Rada spolku)prezenční listina

Pozvánka na informační seminář pro příjemce

Prezentace z informačního semináře pro příjemce


 

Výzva OPZ - Prorodinná opatření - II. - UKONČENÝ PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ

výzva

příloha č. 1 - Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

příloha č. 2 - Etický kodex osoby podílející se na hodnocení a výběru

Stanovy MAS Mohelnicko, z.s.

Jednací řád Výběrové komise MAS Mohelnicko,z.s.

Pozvánka na informační seminář

Prezentace z informačního semináře

zápis z jednání výběrového orgánu (výběrové komise), prezenční listina

Hodnotící tabulka projektu Dům dětí a mládeže Magnet, Mohelnice

Hodnotící tabulka projektu FBC, z.s.

zápis z jednání rozhodovacího orgánu (Rada spolku), prezenční listina

Pozvánka na informační seminář pro příjemce

Prezentace z informačního semináře pro příjemce


 

Výzva OPZ - Zaměstnanost - UKONČENÝ PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ

výzva 

příloha č. 1 - Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

příloha č. 2 - Popis podporovaných aktivit

příloha č. 3 - Etický kodex osoby podílející se na hodnocení a výběru

Stanovy MAS Mohelnicko, z.s.

Jednací řád Výběrové komise MAS Mohelnicko, z.s.

Pozvánka na informační seminář

Prezentace z informačního semináře

zápis z jednání výběrového orgánu (Výběrové komise)

zápis z jednání rozhodovacího orgánu (Rada spolku)

hodnotící tabulka věcného hodnocení projektu žadatele ÚSOVSKO, a.s.


 

Výzva OPZ - Sociální podnikání - UKONČENÝ PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ

výzva

příloha č. 1 - Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

příloha č. 2 - Etický kodex osoby podílející se na hodnocení a výběru

příloha č. 3 - Popis podporovaných aktivit

příloha č. 4 - Podnikatelský plán

příloha č. 5 - Sada indikátorů (rozpoznávacích znaků) pro integrační sociální podnik (WISE) pro výzvu 03_16_047

příloha č. 6 - Sada rozpoznávacích znaků pro enviromentální sociální podnik pro výzvu 03_16_047

Stanovy MAS Mohelnicko, z.s.

Jednací řád Výběrové komise MAS Mohelnicko, z.s.

Pozvánka na informační seminář

Prezentace z informačního semináře


 

Výzva OPZ - Prorodinná opatření - I. - UKONČENÝ PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ

 

výzva

příloha č. 1 - Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

příloha č. 2 - Etický kodex osoby podílející se na hodnocení a výběru

Stanovy MAS Mohelnicko, z.s.

Jednací řád Výběrové komise MAS Mohelnicko, z.s.

pozvánka na seminář

prezentace z informačního semináře

zápis z jednání výběrového orgánu (Výběrové komise) - zápis, prezenční listina, etické kodexy

zápis z jednání rozhodovacího orgánu (Rady spolku) - zápis, prezenční listina, etické kodexy

zápis z jednání výběrového orgánu (Výběrové komise) - zápis, prezenční listina, etické kodexy

zápis z jednání rozhodovacího orgánu (Rady spolku) - zápis, prezenční listina, etické kodexy

hodnotící tabulka věcného hodnocení projektu žadatele TJ MEZ Mohelnice z.s.

hodnotící tabulka věcného hodnocení projektu žadatele FBC Mohelnice, z.s.


Výzva OPZ - Sociální podnikání - UKONČENÝ PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ

výzva

příloha č. 1 - Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

příloha č. 2 - Etický kodex osoby podílející se na hodnocení a výběru

příloha č. 3 - Popis podporovaných aktivit

příloha č. 4 - Podnikatelský plán

příloha č. 5 - Sada indikátorů (rozpoznávacích znaků) pro integrační sociální podnik (WISE) pro výzvu 03_16_047

příloha č. 6 - Sada rozpoznávacích znaků pro enviromentální sociální podnik pro výzvu 03_ 16_047

Stanovy MAS Mohelnicko, z.s.

Jednací řád Výběrové komise MAS Mohelnicko, z.s.

Pozvánka na seminář

prezentace z informačního semináře

 


Výzva OPZ - Podpora sociálních služeb - I. - UKONČENÝ PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ

výzva

příloha č. 1 - Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

příloha č. 2 - Etický kodex osoby podílející se na hodnocení a výběru

příloha č. 3 - Popis podporovaných aktivit

příloha č. 4 - Údaje o sociální službě

příloha č. 5 - Pomůcka k vyplnění přílohy Údaje o sociální službě

příloha č. 6 - Principy komunitní sociální práce a vodítka pro předkládání projektů komunitní práce

příloha č. 7 - Podpora sociálních služeb na území MAS z OPZ - Vyrovnávací platba

příloha č. 8 - Přehled čerpání vyrovnávací platby na sociální službu (skutečnost)

Stanovy MAS Mohelnicko, z.s.

Jednací řád Výběrové komise MAS Mohelnicko, z.s.

prezentace z informačního semináře

zápis z jednání výběrového orgánu (Výběrová komise) - zápis, prezenční listina, etické kodexy

zápis z jednání rozhodovacího orgánu (Rada spolku) - zápis, prezenční listina, etické kodexy

hodnotící tabulka věcného hodnocení projektu žadatele Podané ruce, o.p.s.

hodnotící tabulka věcného hodnocení projektu žadatele Charita Zábřeh

Pozvánka na informační seminář pro příjemce

Prezentace z informačního semináře