Animace škol

V rámci realizace projektu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje, zkráceně SCLLD, který se bude na území MAS Mohelnicka postupně realizovat až do roku 2023, vznikla nová funkce, tzv. animátor škol.

Úloha animátora škol je především v poskytování metodické podpory mateřským a základním školám v rámci výzvy č. 02_16_022 na Podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ, která byla vyhlášena 23. 6. 2016.

Animátor poskytuje školám a školkám pomoc, tak aby byly schopny realizovat zjednodušené projekty včetně podání žádostí, monitoringu, stanovení a eliminace rizik atd. v budoucnu samy.Šablony byly vymyšleny tak, aby školy zvládaly samy jejich veškerou administrativu. V průběhu celému procesu si mohou kdykoliv pozvat na pomoc či radu animátora.

Realizováním šablon získají školky a školy šanci například na další vzdělávání pedagogických pracovníků, podporu dětí a žáků prostřednictvím aktivit usnadňující proces inkluze či na personální podporu v podobě zapojení chůvy, školního psychologa, speciálního pedagoga, školního asistenta či sociálního pedagoga.

Pro žadatele a příjemce (MŠ, ZŠ) poskytuje animátor individuální poradenství, které zahrnuje vše od pomoci s výběrem vhodné šablony, s monitorovacím systémem ISKP 14+, konzultační činnosti při realizaci projektů a dalších úkolech během projektu.

Veškerá pomoc animátora škol, popřípadě celé MAS je pro všechny MŠ a ZŠ poskytována zdarma.

 

Kontakt                                                                                                                                                Jana Rozsypalová                                                                                                                                     e-mail:animatormohelnicko@e-mail.cz; rozsypalová@masmohelnicko.cz                                                      tel:+420 775 882 859