MAP Mohelnicko - připravované aktivity

eu + msmt

10.5.2017  seminář "Syndrom CAN"

Zveme odbornou i laickou veřejnost na seminář o "Syndromu CAN" (syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte, který se koná ve středu 10.5.2017 od 14:00 hod v prostorách DDM Magnet Mohelnice, lektorka PaedDr. PhDr. Kamila Holásková, Ph.D. (Univerzita Palackého Olomouc). Cílem semináře je poskytnout kvalifikované informace z oblastí:  

  • ​fyzické týrání - tělesné ubližování dítěti
  • psychické týrání - chování k dítěti, které poškozuje jeho psychosociální vývoj
  • sexuální zneužívání
  • zanedbávání - nedostatek péče o dítě
  • systémové týrání - týrání systémem, který původně vznikl na ochranu dítěte
  • sekundární viktimizace - vystavování dítěte nadbytečné psychické zátěži v průběhu vyšetřování
  • Münchhausen syndrom by proxy - zveličování, vymýšlení či vyvolávání příznaků onemocnění dítěte

Bližší informace ZDE.


 

17.5.2017 "Sdílení dobré praxe mateřských škol"

MAS Mohelnicko, z.s. ve spolupráci s Ekonomickým odborem, oddělením školství MěÚ Mohelnice pořádá ve středu 17.5.2017 pro učitele/lky, ředitele/lky MŠ zájezd do mateřských škol na území města Brna za účelem "Sdílení dobré praxe mateřských škol". 

Bližší informace ZDE.


 

3.6.2017  seminář "Připravený předškolák"

Seminář (beseda) "Připravený předškolák", ve školce mi bylo fajn, ale budu školákem… je určen pro všechny rodiče, kteří mají doma budoucího prvňáčka nebo dítě s odloženou školní docházkou. Seminář se uskuteční v sobotu 3.6.2017 od 13:45 v prostorách DDM Magnet Mohelnice, lektorka Mgr. Lenka Bínová (PPT Brno).

Cílem seminářem je poskytnout rodičům kvalifikované informace z oblasti následujících témat:

1. Jak mohu jako rodič pomoci svému dítěti k úspěšnému nástupu do ZŠ?
2. Jaké chování mohu od svého dítěte na počátku docházky do ZŠ očekávat?
3. Nástup do ZŠ je jako nástup do nového zaměstnání – mnoho změn, vše nové. Dopřejme sobě i dítěti čas, nechtějme vše hned.
4. Na jaké úrovni v jednotlivých oblastech by mělo dítě být, aby první třída nebyla zatěžkávací zkouškou pro něho samotného, ale i pro rodiče?
5. Jaké úkoly, hry a cvičení může rodič s dítětem doma společně uplatnit, aby rozšířil dítěti schopnosti a dovednosti potřebné pro úspěšné zvládnutí požadavků do 1. třídy?

Společná akce pro učitele a rodiče mateřských škol.

Bližší informace ZDE.