MAP Mohelnicko III

Organizační struktura MAP Mohelnicko III

Hlavním cílem projektu (MAP Mohelnicko III, reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023046) je zvýšit kvalitu vzdělávání v MŠ a ZŠ prostřednictvím udržení a rozvoje již nastaveného systému spolupráce, podpory společného plánování a výměny zkušeností zřizovatelů, škol a dalších aktérů působících ve vzdělávání na území správního obvodu Mohelnice.

Za nejvyšší orgán Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání je považován Řídicí výbor. Za realizaci všech aktivit, organizaci diskuzí, rozvoj partnerství a spolupráce a tvorbu dokumentu MAP je zodpovědný realizační tým. Odbornou stránku ve smyslu znalosti regionu zajišťují pracovní skupiny v čele s vedoucím pracovní skupiny. Pracovní skupiny se setkávají min. 4x za rok. Na jednání pracovních skupin se členové podílí na aktualizaci dílčích částí dokumentu MAP např.: revize analytické části včetně SWOT–3 analýzy minimálně v povinných tématech, identifikace problémů a popis příčin identifikovaných problémů; aktualizace vize či priorit a cílů ve strategickém rámci či návrh aktivit spolupráce a chystání podkladů k nastavení Akčních plánů na roky 2023,2024,2025, atd. Tato struktura tvoří základ celé odborné stránky projektu, která je úzce provázaná s administrativní částí projektu. Obecně platí, že celý realizační tým spolu komunikuje pravidelně, dále pak podle potřeb a s ohledem na harmonogram projektových aktivit.  

Organizacni struktura MAP Mohelnicko III

Zaujal vás uvedený projekt? Rádi byste se seznámili s postupem přípravy místního akčního plánu nebo jen hledáte inspiraci, zajímavosti z oblasti školství nebo informace o vyhlášených dotačních programech? Navštivte facebookový profil MAP Mohelnicko, případně nás kontaktujte na adrese map@masmohelnicko.cz.