Aktualita z programu Nová zelená úsporám light

 

Dne 7. 12. 2023 došlo k dočasnému přerušení příjmu projektových žádostí z důvodu nutného navýšení alokace finančních prostředků.

Od 17. 1. 2024 bude výzva znovu otevřena a dojde k následujícím úpravám:

  • rozšíření stávajících oprávněných žadatelů o domácnosti, které čerpají přídavek na dítě,
  • rozšíření stávající podpory rodinných domů i na bytové domy ve vlastnictví SVJ nebo bytových družstev,
  • v rámci podpory realizace fotovoltaiky nebo fototermiky dojde ke konkretizaci minimálních požadavků na instalaci z důvodu posílení ochrany žadatelů před „energošmejdy“.¨

 

V mezičase je MAS Mohelnicko, z.s. k dispozici stávajícím žadatelům při ukončování realizací stávajících projektů a administraci závěrečných zpráv v systému AIS SFŽP.

 

Kontaktní osoby a údaje nadále zůstávají v platnosti.