Pozvánka na informativní semináře k plánovaným výzvám

V pondělí 21. listopadu 2016 od 9 do 12 hodin se uskuteční seminář zaměřený na podporu investičních a neinvestičních projektů v oblasti sociálních služeb, sociálního podnikání, zaměstnanosti a prorodinných opatření.

 

V úterý 22. listopadu 2016 od 9 do 11 hodin bude proběhne seminář zaměřený na investiční projekty, které budou podporovat zemědělské podniky, zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů, efektivní hospodaření v lesích a rozvoj nezemědělských činnosti.

 

pozvánka zde