Schválení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Mohelnicko 2014 - 2020

Dne 2.3.2017 bylo MAS sděleno, že Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Mohelnicko 2014 - 2020, splněna podmínky věcného hodnocení, tzn. byla schválena. Stalo se tak zhruba po ročním úsilí, kdy byla strategie postupně upravována na základě požadavků jednotlivých operačních programů.

V tuto chvíli se naplno rozjely přípravné práce nezbytné k vyhlášení tolik očekávaných výzev MAS.

Celý tým MAS děkuje příznivcům a členům MAS, kteří za námi celou dobu stáli a podporovali nás v nelehkých bojích během celého roku. Jedna část je splněna a uzavřena, ale další, neméně důležitá začíná, proto budeme rádi, když nám i nadále zachováte svou přízeň.