Harmonogram výzev na období 2017 - 2021

Vážení příznivci MAS Mohelnicko, v souvislosti se schválenou SCLLD MAS Mohelnicko zveřejňujeme harmonogram výzev pro období 2017 - 2021. V našem regionu budeme tímto v následujících letech moci realizovat projekty v oblasti školství, cyklodopravy, sociálních služeb, zemědělství, drobné řemeslné výroby, ale i dalších. Celková výše prostředků představuje téměř 50 mil. Kč.

V letošním roce chystáme vyhlášení výzev, ze kterých může být podpořen například nákup vozidel pro poskytování terénních sociálních služeb, vybavení odborných učeben pro školy, příměstské tábory pro děti v době prázdnin, nákup nových strojů a zařízení pro zemědělské podniky a drobné zemědělce, výroba zemědělských produktů, nákup strojů na údržbu lesních porostů v území MAS a mnoho dalších přínosných aktivit, které vedou k rozvoji regionu.

HARMONOGRAM VÝZEV