Informační semináře k výzvám MAS Mohelnicko

MAS Mohelnicko intenzivně pracuje na realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území, která byla schválena řídícími orgány v březnu tohoto roku. Díky tomuto kroku se blíží realizace projektů z Programového rámce Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), Programu rozvoje venkova (PRV) a Operačního programu Zaměstnanost (OPZ).

V měsíci červnu letošního roku MAS Mohelnicko startuje s vyhlašováním výzev. 15. 6. 2017 byla vyhlášena 1.výzva v rámci PRV. Žadatelé mohou žádat v oblastech Podpora zemědělských podniků, Podpora zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů a Podpora efektivního hospodaření v lesích.

V průběhu června a července budou vyhlášeny výzvy z OPZ a IROP. V rámci IROP se jedná o následující opatření: Kvalita a dostupnost sociálních služeb, Sociální podnikání a Infrastruktura pro vzdělávání. V rámci OPZ budou vyhlášeny následující výzvy: Podpora sociálních služeb, Sociální podnikání a Prorodinná opatření.

V souvislosti s vyhlašováním výzev připravujeme informační semináře pro žadatele.

Seminář k PRV se uskuteční v pondělí 26. 6. 2017 od 15:00 v zasedací místnosti Městského úřadu Mohelnice.

Seminář k IROP a OPZ se uskuteční v pondělí 17. 7. 2017 od 15:00 v zasedací místnosti Městského úřadu Mohelnice.

Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat na e-mailu masmohelnicko@email.cz.

 

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ K PRV - 26.6.2017

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ K IROP - 17.7.2017

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ K OPZ - 17.7.2017