Poděkování Pevnosti poznání

U příležitosti výročí 700. výročí první zmínky o obci Maletín a současně také pro potřeby tradiční akce Dnu mikroregionu děkujeme Pevnosti poznání a zejména paní Martině Vysloužilové za zapůjčení vitrín pro prezentaci maletínských dochovaných unikátů. Těšíme se na další spolupráci!
 
http://www.pevnostpoznani.cz/; E-mail: info@pevnostpoznani.cz