Dotace z programu POV Olomouckého kraje

     POV2015Logo kraje na web1

 

 

 

Název projektu: MAS Mohelnicko, z.s.

Tento projekt byl realizován za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje z Programu obnovy venkova 2015.

V rámci projektu se zakoupilo nezbytné vybavení kanceláře.

Současně byly uhrazeny mzdové náklady na DPP pro projektové manažery, kteří pracovali na aktualizaci, doplnění strategie a získání Osvědčení o splnění standardů MAS.

Výše dotace činila 109.000,- Kč. Celkové náklady projektu byly 226.004,-Kč.