Výzva OPZ Prorodinná opatření - informační seminář

Dne 4. 6. 2018 vyhlašuje MAS Mohelnicko další výzvu z Operačního programu Zaměstnanost - Prorodinná opatření II.

Výzva bude zaměřena na podporu realizace příměstských táborů v regionu. 
Oprávněnými žadateli v této výzvě jsou organizace zřizované kraji, příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, obchodní korporace a OSVČ. Alokace výzvy je 1 000 000 Kč, min. výše celkových způsobilých výdajů projektu je 400 000 Kč, maximální 1 000 000 Kč.


Více informací o způsobilých výdajích, způsobu podání žádosti, jejímu správnému věcnému i formálnímu vyplnění, atp. se dozvíte na informačním semináři, který se bude konat ve čtvrtek 14. 6. 2018 od 14 hodin ve společenské místnosti OÚ Moravičany.


Pro bližší informace kontaktujte prosím manažerky MAS.
Těšíme se na Vaši účast,
tým MAS Mohelnicko

POZVÁNKA