projekt MAP - Workshop pracovních skupin

V lednu 2019 začala realizace projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Mohelnice II.

První pořádanou akcí je Workshop pracovních skupin, během kterého budou nominovaní členové pracovních skupin seznámeni s projektem, jeho zaměřením, obsahem jednotlivých pracovních skupin, existujícími podkladovými materiály, atd.

Akce se koná v pondělí 14.1.2019 od 14:30 v zasedací místnosti MěÚ Mohelnice. POZVÁNKA