Informační seminář k vyhlášeným výzvám OPŽP

Pro zájemce o podání žádostí do vyhlášených výzvy OPŽP Realizace sídelní zeleně; Realizace ÚSES a protierozní opatření MAS Mohelnicko, z.s. pořádá v pondělí 8.4.2019 od 15:00 informační seminář, na kterém se dozvíte všechny potřebné informace a budou zodpovězeny Vaše případné otázky.

 

POZVÁNKA