MAP MOHELNICKO II - SEMINÁŘ

Medikace a zdravotnické úkony ve školství, role asistenta pedagoga, řešení modelových situací


v rámci projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Mohelnice II“
Reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009126

Lektor: Bc. Lenka Polášková

Termín: 17. 6. 2020, od 13:00 do 17:00 hod.
Místo konání: Dům dětí a mládeže Magnet, Spartakiádní 8, Mohelnice 78985
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci, asistenti pedagoga, školní asistenti, vedoucí pracovníci škol

 Anotace: Semináři přiblíží účastníkům téma Medikace ve školství a rozšíří jej o řešení modelových situací. Dotkneme se oblastí: Medikace a zdravotnické úkony v obecném rámci; Legislativní rámec problematiky; Kompetence asistenta pedagoga a osobního asistenta; Asistent pedagoga a novelizace zákona o pedagogických pracovnících; Novinky v oblasti realizace zotavovacích akcí a škol v přírodě + dokumentace; Práva a povinnosti zákonného zástupce, ve věci požadavků na medikaci a zdravotnické úkony; Specifické diagnózy; Problematika potravinové intolerance a požadavky na dietní stravování ve škole; Metodika aktualizace školního řádu v problematice medikace a zdravotnických úkonů.
 Přihlašování na odkaze: https://forms.gle/MwvtY6CnzKEzHTCeA nebo na e-mailu: map@masmohelnicko.cz