MAP MOHELNICKO II - SEMINÁŘ

Domácí úkoly – Ano či ne? v rámci projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Mohelnice II“ Reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009126

Lektor: Mgr. Karel Opravil Termín: 9. 9. 2020, od 15:00 do 18:00 hod.

Místo konání: Základní škola Mohelnice, Mlýnská 1, Mohelnice 789 85

Cílová skupina: Rodiče, pedagogičtí pracovníci, veřejnost

Anotace: Nahlédneme téma domácích úkolů ze strany rodičů, žáků i pedagogů. Diskuzí nás provede Mgr. Karel Opravil, speciální pedagog, etoped s pětadvacetiletou praxí a se zaměřením na mezilidskou komunikaci a rizikové chování dětí a mládeže. Je také spoluautorem projektu Minimalizace šikany. ➢

Přihlašování na odkaze: https://forms.gle/mHK91mRE4rJKGBrh9 nebo na e-mailu: map@masmohelnicko.cz

 

barevne