MAP MOHELNICKO II - SEMINÁŘ

Dietika nejen u dětí s kognitivně behaviorálním deficitem (nejen PAS)

v rámci projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Mohelnice II“

Reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009126

 

Lektor:                        MUDr. Hana Zákopčanová-Srovnalová

Termín:                       16. 9. 2020, od 15:00 do 17:30 hod.

Místo konání:             Dům dětí a mládeže Magnet, Spartakiádní 8, Mohelnice 789 85

Cílová skupina:          Rodiče, pedagogičtí pracovníci, veřejnost

                              

Anotace: Přednáška Dietika nejen u dětí s kognitivně behaviorálním deficitem (nejen PAS) se bude zabývat vývojovými aspekty, efektivitou terapeutických přístupů a pohledem neurologa na tuto problematiku vycházejícím z mnohaleté praxe. V rámci přednášky bude také prostor na zodpovězení dotazů zúčastněných. Akce je pro účastníky zdarma.

 

logo MSMTmail