MAP MOHELNICKO II - SEMINÁŘ

barevne

Možnosti vzájemné spolupráce ve škole

v rámci projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Mohelnice II“

Reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009126

 

 

Lektor:                        Mgr. et Mgr. Martina Friedlová

Termín:                       23. 9. 2020, od 15:00 do 18:00 hod.

Místo konání:             Základní škola Mohelnice, Mlýnská 1, Mohelnice 789 85

Cílová skupina:          Pedagogičtí pracovníci, asistenti pedagoga, vedoucí pracovníci škol

                              

 

Anotace:Cílem semináře je vybavit účastníky dovednostmi, jak poznávat a zvládat skupinovou dynamiku v pracovním týmu. Účastník bude znát a bude umět identifikovat jednotlivé týmové role, bude znát svoji roli v týmu, její požadavky i skryté zakázky. Naučí se strategie, jak budovat schopný a fungující tým – jak na úrovni vedoucího, tak na úrovni člena týmu, a naučí se tipům, jak zajistit co nejefektivnější spolupráci mezi členy týmu. Součástí semináře je profesionální vedení porady v pozici vedoucího, zástupce vedoucího i běžného člena týmu. Seminář obsahuje vhodné využití systemicky zaměřených otázek. Vhodné zvláště pro dvojice pedagog-asistent pedagoga.