MAP Mohelnicko II_webinář

MAS Mohelnicko, z.s. ve spolupráci s V lavici s.r.o.

Vás srdečně zve na webinář s názvem:

 

Psychohygiena pro pedagogy

 v rámci projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Mohelnice II“

Reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009126

 

Lektor:                         Mgr. Petra Vorlíčková (psycholog)

Termín:                        11. 11. 2020, v 16:00 – 18:00 hod.

Místo konání:              On-line

Cílová skupina:           pedagogové, asistenti a další zájemci

 

  • Anotace: Cílem webináře je poskytnout pedagogům a dalším pracovníkům ve školství přehled psychohygienických postupů, metod, doporučení, která jim v náročných obdobích mohou pomoci načerpat sílu a zabránit vyhoření. V době, kdy mnoho pedagogů pracuje na 200 % je téma psychohygieny a sebepéče zvláště důležité.
  • Před realizací webináře Vám na e-mail pošleme odkaz na meeting, na který kliknete před spuštěním webináře

a můžete on-line sledovat. V průběhu webináře lze pokládat dotazy prostřednictvím on-line chatu i mikrofonu.