MAP Mohelnicko_webinář

barevne

Deprese a úzkosti u dětí a mladistvých

 

v rámci projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Mohelnice II“

Reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009126

 

Lektor:                         Mgr. Petra Vorlíčková (psycholog)

Termín:                        25. 11. 2020, v 16:00 – 18:00 hod.

Místo konání:              On-line

Cílová skupina:           rodiče, zákonní zástupci, pedagogičtí pracovníci

 

 

  • Anotace: Cílem webináře je poskytnout účastníkům informace vztahující se k depresím a úzkosti, jež mnohé děti mohou v tomto náročném období prožívat. Děti i mladiství potřebují podporu a pomoc s řešením komplikované situace, s vyrovnáváním se se sociálním distancem apod. V rámci webináře se účastníci seznámí s aktuální situací i s možnostmi, jak k depresi a úzkostem u dětí a mladistvých přistupovat, jak tuto problematiku může řešit rodič, pedagog apod.

 

  • Před realizací webináře Vám na e-mail pošleme odkaz na meeting, na který kliknete před spuštěním webináře

a můžete on-line sledovat. V průběhu webináře lze pokládat dotazy prostřednictvím on-line chatu i mikrofonu.