MAP Mohelnicko II_webinář

barevne

ADHD – poruchy chování u dětí – jak s dětmi pracovat

 

v rámci projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Mohelnice II“

Reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009126

 

Lektor:                         Mgr. Petra Vorlíčková (psycholog)

Termín:                        9. 12. 2020, v 16:00 – 18:00 hod.

Místo konání:              On-line

Cílová skupina:           pedagogičtí pracovníci MŠ a ZŠ

 

 

  • Anotace: Cílem webináře je poskytnout pedagogickým pracovníkům přehled o problematice ADHD a nastínit praktické metody a postupy práce s dítětem s poruchou chování.

 

  • Před realizací webináře Vám na e-mail pošleme odkaz na meeting, na který kliknete před spuštěním webináře

a můžete on-line sledovat. V průběhu webináře lze pokládat dotazy prostřednictvím on-line chatu i mikrofonu.