Tvoříme nový rozvojový plán mohelnického regionu na období 2021-2027. Zapojíte se?

Místní akční skupina Mohelnicko (MAS) bude, stejně jako doposud, také v následujících letech spolupracovat na rozvoji našeho regionu. Máte-li nápady na aktivity a projekty, které mohou pomoci ke zlepšení života na Mohelnicku, je správný čas se o ně podělit. Právě vytváříme strategii rozvoje pro období let 2021-2027.

Určitě znáte některé z projektů, které vznikly s pomocí MAS v posledních letech. Byly to desítky rozvojových projektů za přibližně 60 milionů Kč. Mezi ty velké patří: Cyklostezka Mohelnice – Líšnice, Venkovní učebna na ZŠ Vodní, Modernizace vybavení pro sociální služby Charity Zábřeh na Mohelnicku, Rekonstrukce učebny v ZŠ Maletín, Nákup zemědělské techniky pro místní podnikatele a firmy. Spíše komunitního charakteru to byly projekty: Minimuzeum Síň selských tradic v Polici, Letní příměstské tábory pro děti z regionu, Podpora zaměstnanosti na Mohelnicku, Pořízení boxů pro ustájení koní, Levandulová stezka v lese, Naučná stezka Vandr s Bystrouškou a Tvarůžkem.

Potřebujeme lépe poznat potřeby regionu a lidí v něm žijících a pracujících. Sbíráme nápady na rozvojové projekty. Zajímají nás různé oblasti od drobných podnikatelů, řemeslníků, zemědělců, přes hasiče, spolky, sociální aktivity komunitního charakteru, školství, knihovny, muzea, památky, cestovní ruch, po infrastrukturu, dopravu, životní prostředí. Novou strategii budeme předkládat ke schválení na jaře 2021 a od roku 2022 již doufejme, budeme moci čerpat finance na podporu rozvoje našeho regionu. 

Pokud máte zájem se k tématu vyjádřit, napište nám. Využít můžete jednoduchý formulář na našem webu www.masmohelnicko.cz, odkaz Vložení projektového záměru. Nebo můžete kontaktovat manažerky MAS, kontakty naleznete na téže webové stránce.