Valná hromada

Pozvánka na jednání

Valné hromady  MAS Mohelnicko o.s.

 

která  se uskuteční

v úterý 12.března 2013 v 15.oo hod

v kanceláři MAS Mohelnicka, o.s., U Brány 3, 789 85 Mohelnice (1. patro)

 Program :

1.)    Zahájení a kontrola usnesení

2.)    Kontrola členské základny

3.)    Volba Programového výboru a výboru kontrolního

4.)    Informace o stavu realizace projektů (Moravsko-polské cesty tradic a poznání, Za          poznáním a odkazem předků II.)

5.)    Informace o stavu podaných projektů MAS Mohelnicka (OPVpK - Multimediální učebnice fyziky a chemie pro ZŠ, PRV – III.4.1)

6.)    Různé