Výzva k předkládání žádostí ŽIVÉ AKCE MOHELNICKA

Místní akční skupina Mohelnicko, o.s. vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí na financování projektů/akcí pro spoluorganizování kulturních, společenských a sportovních akcí organizovaných na území MAS Mohelnicka. Předložené projekty musí být zaměřeny k následujícímu tématu: „ŽIVÉ AKCE MOHELNICKA“.

Cílem je zatraktivnění regionu pro místní obyvatele, ale i tuzemské a zahraniční hosty prostřednictvím organizování kulturních, společenských a sportovních akcí, ale i organizováním akcí s dopadem na zachování kulturního a historického dědictví regionu Mohelnicka s důrazem na místní specifika.

Kontaktní osoby:
Lenka Dvořáčková
Manažerka MAS Mohelnicko
Mob.: +420 777 468 999
E-mail: masmohelnicko@email.cz
web: www.masmohelnicko.cz